انتصابات جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت

انتصابات جدید در شرکت ارتباطات زیرساخت
طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس فتاحی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، انتصابات جدیدی در شرکت صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت ؛ مهندس فتاحی معاون وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس این احکام ؛ دکتر مهرراد مهرکام به عنوان مدیرکل بازاریابی و امور تجاری در معاونت راهبردی و توسعه کسب و کار مدیرعامل و محمدرضا نور آبادی به عنوان مدیرکل توسعه سرمایه انسانی منصوب شدند.
رئیس گروه تحقیق و توسعه در معاونت فنی از سال 95 تا 97 و معاون اداره کل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی از سال 98 تا 99 از مسئولیت های دکتر مهرراد مهرکام در شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است .
وی دارای مدرک دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه تبریز می باشد.
هم چنین محمدرضا نور آبادی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ، پیش از این رئیس اداره خزانه داری اداره کل مالی و معاون جذب و نگهداشت منابع انسانی در اداره کل توسعه سرمایه انسانی در شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده است.
۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۹
تعداد بازدید : ۱,۶۹۴