• مرکز تماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت
    شماره تلفن: ۱۵۸۸
  • سال ۹۶ ،اقتصاد مقاومتی
    تولید واشتغال
  • شرکت ارتباطات زیرساخت
    متولی شبکه های «مادر مخابراتی»
مقدار کل پهنای باند- Gb/s
تعداد کل مشتریان0
مقدار پهنای باند داخلی- Gb/s