• مرکزتماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت
    شماره تلفن: ۱۵۸۸
  • سال۹۶،اقتصادمقاومتی
    تولیدواشتغال
  • جان باختن جمعی از هموطنان عزیز در سانحه غم بار سقوط هواپیمای تهران - یاسوج
    را تسلیت عرض می نماییم
مقدار کل پهنای باند- Gb/s
تعداد کل مشتریان0
مقدار پهنای باند داخلی- Gb/s