• مرکز تماس مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت
    شماره تلفن: ۱۵۸۸
  • سال ۹۷
    حمایت از کالای ایرانی
  • شرکت ارتباطات زیر ساخت
    متولی شبکه های "مادر مخابراتی"