استفاده از فضا در مراکز مخابراتی در سطح کشور(تعرفه)

نصب تجهیزات مشترک  در مراکز SC یا PC یاایستگاههای مایکروویو یا بطور کلی در داخل سالنهای زیرساخت و یا اینکه بخواهد از فضای باز بیرون سالن یا جنب ایستگاه زیرساخت استفاده نماید.

    اجاره دکل (تعرفه)

مشترک درخواست نصب تجهیزات یا آنتنهای خود را بر روی دکلهای زیرساخت دارد. مشترک نیازمندیهای خود (نوع آنتن،ارتفاع آنتن...)را در فرم مربوطه مشخص می نماید .

 اجاره برق (تعرفه)

 منظور برقی است که مشترک برای راه اندازی تجهیزات خود به آن نیاز دارد و این برق را باید در قالب این سرویس از زیرساخت دریافت کند. این سرویس می تواند با پشتوانه یا بدون پشتوانه باشد.

 اجاره جاده اختصاصی (تعرفه)

جاده های اختصاصی است که فقط در اختیار زیرساخت می باشد و برای دسترسی به مکانهای صعب العبور برای ایستگاههای خود توسط زیرساخت احداث گردیده است و چنانچه مشترک  جهت نصب تجهیزات خود بر روی دکل یا ایستگاه نیاز به این جاده ها داشته باشد باید تقاضای این سرویس را بدهد.

جهت دریافت این سرویس می توانید:

-از طریق شماره گیری 1588 در سراسر کشور می توانند با اداره کل بازاریابی و امور تجاری تماس حاصل فرمایند .

-شماره تماس با همکاران بخش میز خدمت 88115623 ، 88115628 و   88115630

  ارائه خدمات حضوری : از ساعت 8 الی 30/16( روزهای اداری)

ارائه خدمات الکترونیک : در تمامی ساعات و روزهای هفته به صورت الکترونیک امکانپذیر   می باشد.

 

واجدین شرایط دریافت امکانات فضا،دکل، برق و جاده

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات

سوالات متداول

 

 

روش

 

ارائه خدمات جانبی ( فضا، دکل، آنتن، پاور و جاده دسترسی) شناسه خدمت : 13061406000

 

بسمه تعالی 

 فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                     

1- عنوان خدمت: ارائه خدمات جانبی ( فضا، دکل، آنتن، پاور و جاده دسترسی)

2- شناسه خدمت

 ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت ارتباطات زیرساخت

نام دستگاه مادر: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

نصب تجهیزات مشترک در مراکز  SC یا  PC یا ایستگاههای مایکروویو و داخل سالنهای زیرساخت و استفاده از جاده دسترسی به تجهیزات مذکور

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

  نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز

ماهیت خدمت

 

 

 

    حاکمیتی

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 

 

    منطقه ای

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

   کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

   مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.

قوانین و مقررات بالادستی

طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 03/10/1385و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 23/1/1394 سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 

 

  . . .  خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال حدود 200 مشتری

متوسط مدت زمان ارایهخدمت:

حدود 15 روز

تواتر

    یکبار برای همیشه                  

 

 

                        چند  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری

2 یا 3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

متفاوت طبق جدول تعرفه ها

2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات

 

 

 

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

از طریق مراجعه به http://crm.tic.ir امکانپذیر می باشد.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش خدمات  

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباطخدمت با سایرسامانه ها(بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

اداره کل طرح و مهندسی دیتا و سوئیچ

بررسی امکانات فنی

 

 

 

اداره کل نیرو

بررسی امکانات فنی

 

 

 

اداره کل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره

بررسی امکانات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباطخدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- درخواست سرویس

2-بررسی سرویس درخواستی

3-بررسی امکانات سرویس درخواستی

4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی

5-انعقاد قرارداد و اخذ امضاء های مجاز

6-ارائه فضای درخواستی

7-نصب تجهیزات و استفاده از امکانات

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

حسین دلاوری - صفیه کاظمیان

تلفن:88463027-88112742

پست الکترونیک:

h_della2002@yahoo.com

واحد مربوط: اداره کل امور مشتریان و واگ

 

فرایند ارائه خدمات جانبی (فضا، دکل، انتن،پاور و جاده دسترسی_001

 

×