اطلاعات زیرساختی اداره کل استان اردبیل

-

اطلاعات تماس اداره کل استان اردبیل
  • مدیر: مهندس کاظم صفری
  • تلفن: 33257003- 045
  • آدرس: اردبیل- خیابان معلم - روبروی بهزیستی - اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×