مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خرید خدمات تامین عوامل حفاظت فیزیکی 12 حوزه سراسر کشور

مناقصه

98/95 -98/106

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای همزمان با ارزیابی کیفی و به روش فشرده مطابق با آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات تامین عوامل حفاظت فیزیکی 12 حوزه سراسر کشور با برآورد و مشخصات به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که دارای گواهی­نامه معتبر صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می­باشند، می­توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد هر مناقصه به تفکیک اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه ستاد : شماره­های 2098001022000086 الی 20981022000097

نام و نشانی مناقصه­گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 15، دورنگار : 88113527

بهای فروش اسناد : مطابق جدول ذیل با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می­باشد که باید توسط مناقصه­گران بابت هر مناقصه به­طور مجزا از طریق سامانه ستاد پرداخت­گردد.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 19/11/98 تا ساعت 19روز پنجشنبه مورخ 24/11/98

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح جدول ذیل    می­باشدکه مناقصه­گران می­بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قید و شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه به تفکیک برای هرمناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته تحویل واحد فروش اسناد به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف نموده و رسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات: مناقصه­گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه­گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه­ گران می­بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 11 روز  شنبه مورخ 10/12/98  در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت­ شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 11 همان روز، تحویل واحد فروش اسناددهند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 13 روز شنبه مورخ 10/12/98 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت.

 

 

شماره مناقصه

شماره حوزه

استانهای مشمول

مبلغ برآورد

( ریال )

مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

مبلغ فروش اسناد

(ریال)

98/95

1

تهران, البرز, سمنان , قم

605,042,302,554

14,068,846,051

12,500,000

98/96

2

قزوین،زنجان،اردبیل

192,886,095,968

5,825,721,919

5,000,000

98/97

3

مازندران ، گیلان ، گلستان

284,534,597,888

7,658,691,958

7,200,000

98/98

4

خراسان رضوی ، خراسان شمالی

311,679,130,400

8,201,582,608

8,200,000

98/99

5

خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان

455,952,558,200

11,087,051,164

9,500,000

98/100

6

هرمزگان، بوشهر

371,438,358,408

9,396,767,168

9,000,000

98/101

7

فارس, کهگیلویه

304,648,729,840

8,060,974,597

8,000,000

98/102

8

کرمان ، یزد

318,829,900,680

8,344,598,014

8,300,000

98/103

9

همدان ، کردستان ، کرمانشاه

310,110,612,232

8,170,212,245

8,100,000

98/104

10

اصفهان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری

256,149,081,176

7,090,981,624

7,000,000

98/105

11

خوزستان، لرستان ، ایلام

404,560,746,008

10,059,214,920

9,000,000

98/106

12

آذربایجان شرقی, آذربایجان غربی

294,254,407,736

7,853,088,155

7,500,000

 

توضیح :

-باعنایت به اینکه مناقصه­ های مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه­ گران دارد. لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت. براین اساس پیشنهاد مناقصه­ گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.    

 

                                                                            

                                                                                                                  شرکت ارتباطات زیرساخت