مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 19 قلم لوازم و تجهیزات و نیرو مخابراتی خارج از رده و اسقاط استان گیلان

مزایده

حراج استان گیلان

زیرساخت

زیرساخت

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط شامل آنتن و تجهیزات ارتباطی ،  تجهیزات مازاد نیرو ، دیزل ژنراتور و لوازم متعلقه موجود در استان گیلان را از طریق حراج آنلاین عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند. خریداران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی با مرکز تماس 41934 (تهران) تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

زمان انتشار در سامانه : از ساعت 8 روز شنبه30/09/98 تا ساعت 10 روز شنبه مورخ07/10/98 می باشد.

نحوه بازدید از اقلام : خریداران می بایست از ساعت 8:30 روز شنبه30/09/98 تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 04/10/98به نشانی : رشت میدان شهید انصاری (چهار راه گلسار ) خیابان بنت الهدی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان (تلفن هماهنگی 33132594-013 و آقای میرهاشمی 09358003030 ) مراجعه تا هماهنگی های لازم جهت بازدید از اقلام مورد مزایده انجام گردد. درضمن زمان بازید از اقلام ایستگاه چوکا فقط در روز سه شنبه مورخ 03/10/98 از ساعت9 الی 15  امکان پذیر خواهد بود.

تضمین شرکت در حراج : ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 30.000.000 ریال (سی میلیون) می باشد که می بایست مزایده گران در زمان شرکت در حراج بصورت آنلاین  با شناسه پرداخت به حساب این شرکت واریز نمایند.

زمان برگزاری: از ساعت 10 روز شنبه مورخ 07/10/98 بصورت آنلاین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

شرایط عمومی:

-         شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزایده می باشد لذت برنده مزایده مکلف است پس از اعلام مجری مزایده از طریق سامانه ستاد ، حداکثر ظرف مدت هفت (7) روز کل وجه مبلغ پیشنهادی بعلاوه  9% مالیات بر ارزش اافزوده به حساب شرکت ارتباطات زیرساخت واریز نماید و ظرف هفت (7) روز کاری پس از صدور حواله انبار نسبت به خروج آن از انبار این شرکت اقدام نماید و در غیر اینصورت چنانچه برنده از پرداخت وجه مذکور و خروج اقلام مورد مزایده از انبار در مهلت مذکور به هر علت عدول نماید ، کل مبلغ واریزی و تضمین وی به نفع شرکت ارتباطات زیرساخت ضبط می گردد و مزایده گر حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

-         بدیهی است متعاقبا بعد از خروج اقلام مورد مزایده ، تسویه نهایی انجام می گردد و همچنین تضمین برنده مزایده پس از اخذ مجوزهای لازم به وی مسترد می گردد.

-         بازگشت وجوه تضمین سایر شرکت کنندها در مزایده  که برنده نشدند از زمان برگزاری به مدت30 روز کاری زمان خواهد برد.

مزایده گران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایتwww.tic.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 88112154 (تهران) تماس حاصل نمایند.      

                                                                                                                       شرکت ارتباطات زیرساخت