مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت 29 استان

مناقصه

98/56- 98/84

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، نسب به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و واگذاری انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی فنی تاسیسات مراکز زیرساخت 29 استان کشور با برآوردهای ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای همزمان با ارزیابی کیفی و به روش فشرده اقدام نماید لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و متقاضی که همزمان دارای گواهی­نامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت پیمانکاری حداقل رتبه/پایه 5 تاسیسات و تجهیزات یا ساختمان یا نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور می­باشند، می­توانند با مراجعه به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی www.setadiran.ir، نسبت به خرید اسناد هر مناقصه به تفکیک اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه ستاد : شماره­های 2098001022000048 الی 2098001022000076

نام و نشانی مناقصه­گزار : شرکت ارتباطات زیرساخت، امورهماهنگی کمیسیون معاملات به نشانی خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17 ، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت ، طبقه 15، دورنگار : 88113527

بهای فروش اسناد : مطابق جدول ذیل با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می­باشد که باید توسط مناقصه­گران بابت هر مناقصه به­طور مجزا از طریق سامانه ستاد پرداخت­گردد.

زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: روز چهارشنبه مورخ 24/7/98 تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1/8/97

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح جدول ذیل می­باشدکه مناقصه­گران می­بایست مبلغ فوق را بصورت ضمانت نامه بانکی غیرقابل برگشت، بدون قیدو شرط و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور ضمانت نامه، قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر توسط یکی از بانک های داخلی به نام شرکت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی (فرم پیوست شرایط مناقصه) ضمیمه اسناد مناقصه به تفکیک برای هرمناقصه تهیه و تصویر آن را در سامانه ستاد ثبت و اصل آن را در پاکت در بسته تحویل واحد فروش اسناد به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ورودی 17، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف نموده و رسید دریافت نماید.

نحوه ارائه پیشنهادات : مناقصه­گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطلاعات اعلام شده ازسوی مناقصه­گزار در شرایط مناقصه و منحصراً از طریق سامانه ستاد ثبت نمایند.

آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد : مناقصه­گران می­بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 21/8/98 در سامانه ستاد ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و اصل گواهی امضای ثبت­شده صاحبان مجاز امضاء را حداکثر تا ساعت 16 همان روز، تحویل واحد فروش اسناددهند.

زمان و محل بررسی و ارزیابی کیفی: ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 22/8/98 در محل کمیسیون معاملات واقع در طبقه 15 اطاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت.

ردیف

شماره مناقصه

استان

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

مبلغ فروش اسناد (ریال)

1

98/56

فارس

141,156,000,000

4,143,120,000

5,500,000

2

98/57

خراسان رضوی

138,147,000,000

4,082,940,000

5,500,000

3

98/58

خوزستان

129,498,000,000

3,909,960,000

5,500,000

4

98/59

هرمزگان

122,745,000,000

3,774,900,000

5,500,000

5

98/60

اصفهان

121,781,000,000

3,755,620,000

5,500,000

6

98/61

کرمان

106,713,000,000

3,454,260,000

5,500,000

7

98/62

مازندران

97,890,000,000

3,277,800,000

5,500,000

8

98/63

آذربایجان شرقی

90,434,000,000

3,128,680,000

5,500,000

9

98/64

سیستان و بلوچستان

84,217,000,000

3,004,340,000

5,500,000

10

98/65

همدان

76,263,000,000

2,845,260,000

5,500,000

11

98/66

آذربایجان غربی

74,630,000,000

2,812,600,000

4,000,000

12

98/67

سمنان

66,321,000,000

2,646,420,000

4,000,000

13

98/68

خراسان جنوبی

65,812,000,000

2,636,240,000

4,000,000

14

98/69

کرمانشاه

62,229,000,000

2,564,580,000

4,000,000

15

98/70

لرستان

56,304,000,000

2,446,080,000

4,000,000

16

98/71

گیلان

55,734,000,000

2,434,680,000

4,000,000

17

98/72

مرکزی

52,368,000,000

2,367,360,000

4,000,000

18

98/73

کردستان

49,023,000,000

2,300,460,000

4,000,000

19

98/74

اردبیل

48,756,000,000

2,295,120,000

4,000,000

20

98/75

یزد

46,402,000,000

2,248,040,000

4,000,000

21

98/76

بوشهر

43,989,000,000

2,199,780,000

2,500,000

22

98/77

ایلام

40,885,000,000

2,137,700,000

2,500,000

23

98/78

چهارمحال وبختیاری

40,389,000,000

2,127,780,000

2,500,000

24

98/79

گلستان

38,120,000,000

2,082,400,000

2,500,000

25

98/80

خراسان شمالی

35,144,000,000

2,022,880,000

2,500,000

26

98/81

زنجان

34,412,000,000

2,008,240,000

2,500,000

27

98/82

کهکیلویه و بویراحمد

34,114,000,000

1,705,700,000

2,500,000

28

98/83

قم

34,000,000,000

2,000,000,000

2,500,000

29

98/84

قزوین

28,838,000,000

1,896,760,000

2,500,000

توضیح :

-باعنایت به اینکه مناقصه­های مذکور نیاز به بررسی کیفی مناقصه­گران دارد. لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت. براین اساس پیشنهاد مناقصه­گرانی که در مرحله ارزیابی کیفی امتیاز لازم را کسب ننمایند، مورد بررسی قرار نمی گیرد و پاکت مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عودت می شود و شرکت ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسؤلیتی را ندارد.

- حداکثر تعدادکار (تعداد استان­ها)، قابل واگذاری به مناقصه­گر (در صورت برنده­شدن و با توجه به ظرفیت مجاز اعلام شده در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور) پنج استان می­باشد.

                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت