مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فروش 121 قلم انواع لوازم اداری،آهن آلات،تجهیزات تاسیساتی وساختمانی ونیرو،باتری و تجهیزات مخابراتی

مزایده

آگهی حراج استان گلستان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد121 قلم شامل انواع لوازم اداری،آهن آلات،تجهیزات تاسیساتی وساختمانی ونیرو، باتری و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط موجود درمراکزمخابراتی استان گلستان را به فروش برساند.

  • خریداران می‌توانند از طریق نشر آگهی تا ساعت10 روز سه شنبه مورخ 22/12/96 با هماهنگی نماینده این شرکت آقای بهرام لشکربلوک به نشانیهای: گنبدکاووس، خیابان امام خمینی(ره)،چهارراه مفتح (وشمگیر)،مرکزpc گنبدکاووس وگرگان،خیابان شهیدبهشتی،جنب مخابرات مرکزpcگرگان مراجعه واز اقلام مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً به همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون ریال) معتبر با اعتبار اولیه سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانتنامه و کلیۀ اسناد، مدارک و لیست اقلام را که همه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده‌گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه وکارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد پستی و شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 12 روز سه شنبه 22/12/96 به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
  • جلسه بازگشائی پاکات، رأس ساعت 13 همان روز سه شنبه 22/12/96 به نشانی فوق درمحل مرکز pcگنبدکاووس شرکت ارتباطات زیرساخت استان گلستان برگزار می‌گردد.

شرایط:

1- شرکت وحضور کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ونمایندگان اشخاص حقوقی درمزایده بلامانع می باشد.

2- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقلام مذکور به وی مسترد خواهد گردید.

3- در صورت برنده شدن، مزایده‌گر موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب 4001048304023369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقلام اقدام نماید.

4- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانندبه سایتWWW.TIC.IRمراجعه ویا با شماره تلفن 32247372-017 (آقای بهرام لشکربلوک) تماس حاصل فرمایند.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت