مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

لغو فراخوان ارزیابی کیفی

فراخوان

94/92

زیرساخت

زیرساخت

کلیه دریافت کنندگان فراخوان ارزیابی کیفی شماره 94/92

موضوع : لغو فراخوان ارزیابی کیفی

 

باسلام  

بدینوسیله به آگاهی می رساند فراخوان ارزیابی کیفی شماره 94/92 با موضوع خریدخدمات انتقال ترافیک VOIPصادره OXOبین الملل به دلیل تغییر در ماهیت اسناد ،لغو و در صورت تجدید متعاقبا از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اطلاع رسانی خواهد گردید.

امور هماهنگی کمیسیون معاملات