مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیرساخت کشور (ناحیه 1)

فراخوان

93/68

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران در کارهای پیمانکاری جهت برگزاری مناقصه بصورت دو مرحله ای، به منظور توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیرساخت کشور (ناحیه 1) منطبق با سند  فنی (گزارش شناخت) مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه  شرکت های واجد شرایط دعوت می شود تا براساس موارد و مندرجات ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران  اقدام نمایند :

1-  شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی پس از دریافت اسناد فراخوان می بایست نسبت به ثبت یک کنسرسیوم در دفاتر اسناد رسمی ( بر اساس فرم ضمیمه اسناد ) اقدام  و کنسرسیوم مذکور مدارک و مستندات مورد نیاز، منطبق با شاخصهای ارزیابی کیفی ( ضمیمه اسناد فراخوان ) و مربوط به همه اعضاء تشکیل دهنده کنسرسیوم را ارائه نماید. نام گذاری موقت کنسرسیوم بلامانع بوده لیکن بدلیل رسمی نشدن آن فاقد ارزش و استناد می باشد.

2-  هر یک از کنسرسیوم ها بایستی حداقل متشکل از دو شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پایه 1 رشته ارتباطات و دارای ظرفیت خالی در زمان تحویل اسناد و انعقاد قرارداد باشند(با ارائه مستندات). کنسرسیوم ها موظفند نسبت به معرفی یک شرکت بعنوان پیشرو که لزوماً یکی از شرکتهای فوق الذکر میباشد، در هنگام ارائه مدارک و مستندات فراخوان بعنوان مسئول مکاتبات و رابط با کارفرما درطول برگزاری فراخوان و مناقصه اقدام نمایند.

3-  کنسرسیوم های شرکت کننده در فراخوان موظفند اسناد، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی خود را دقیقا مطابق ساختار ( چینش ) فرم ارزیابی کیفی پیوست اسناد فراخوان و بصورت
دسته بندی شده و یکپارچه برای همه اعضاء تشکیل دهنده  کنسرسیوم، به همراه خود ارزیابی منطبق با امتیازات مندرج در اسناد کیفی فراخوان ارائه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع کلیه
مسئولیت های ناشی از آن متوجه پیشنهاد دهندگان می باشد.

4-    متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه رسمی از تاریخ نشر فراخوان و حداکثر تا تاریخ 23/12/93 نسبت به دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نمایند .

 

 

 

5-    آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ  19/1/94 می باشد.

6-  محل دریافت مدارک :تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت، طبقه چهارم، اتاق 403 و محل تحویل اسناد کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی می باشد .

7-     اطلاعات تکمیلی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir موجود می باشد .

8-    شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88112136، 88113145  تماس حاصل نمایند.

9-    پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از کنسرسیوم های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد و ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

 

                                                                                                شرکت ارتباطات زیرساخت