مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان شرکتهای دارای پروانه انتقال ترافیک صادره بین الملل از طریق فناوری VOIP

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

بر اساس مفاد مصوبه 193 کمیسیون تنظیم مقررات  ارتباطات ، تمامی شرکتهای دارای پروانه انتقال ترافیک صادره بین الملل از طریق فن آوریVOIP به اقصی نقاط جهان در چارچوب روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران، می توانند جهت تبادل مدارک مورد نیاز و انعقاد قرارداد به اداره کل امور مشتریان و واگذاری مدارات شرکت ارتباطات زیر ساخت  واقع در تهران خیابان شریعتی بالاتر ازخیابان شهید قندی، ساختمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،طبقه دوم مراجعه نما یند.

شماره تماس: 88112204

نمابر:88464407