مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 10/93 توسعه تجهیزات شبکه انتقال نوری ارتباطات زیرساخت کشور در برنامه پنجساله پنجم ( پروژه تدبیر 1 ) در دو بخش A و B

فراخوان

93/10

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیر ساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران درکارهای پیمانکاری، مطابق موضوع فوق و منطبق بر سند  فنی          ( گزارش شناخت ) مندرج دراسناد فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه  شرکت های واجد شرایط دعوت می شود تا براساس موارد و مندرجات ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران  اقدام نمایند :

1-    شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی کیفی پس از دریافت اسناد فراخوان می بایست نسبت به ثبت یک کنسرسیوم در دفاتر اسناد رسمی با مسئولیت تضامنی ( بر اساس فرم ضمیمه اسناد ) اقدام  و کنسرسیوم مذکور مدارک و مستندات مورد نیاز، منطبق با شاخصهای ارزیابی کیفی ( ضمیمه اسناد فراخوان ) و مربوط به همه اعضاء تشکیل دهنده کنسرسیوم را ارائه نماید. نام گذاری کنسرسیوم بلامانع بوده لیکن بدلیل رسمی نشدن آن فاقد ارزش و استناد می باشد.

2-    هر یک از کنسرسیوم ها موظفند نسبت به معرفی یک شرکت بعنوان پیشرو آن کنسرسیوم در هنگام ارائه مدارک و مستندات فراخوان به کارفرما  بعنوان  مسئول مکاتبات و رابط با کارفرما در طول برگزاری فراخوان و مناقصه اقدام نمایند. شرکت پیشرو می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ارتباطات - پایه یک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاریخ معتبر بوده و نسبت به ارائه تصویر آن اقدام نماید . بدیهی است چنانچه شرکت پیشرو کنسرسیوم فاقد این شرط باشد، به اسناد و مدارک کنسرسیوم مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-    کنسرسیوم های شرکت کننده در فراخوان موظفند اسناد، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی خود را دقیقا مطابق ساختار ( چینش ) فرم ارزیابی کیفی پیوست اسناد فراخوان و بصورت
طبقه بندی شده و یکپارچه برای همه اعضاء تشکیل دهنده  کنسرسیوم، به همراه خود ارزیابی منطبق با امتیازات مندرج در اسناد کیفی فراخوان ارائه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع کلیه
مسئولیت های ناشی از آن متوجه پیشنهاد دهندگان می باشد.

4-     متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه رسمی از تاریخ نشر فراخوان و حداکثر تا تاریخ 3/2/93 نسبت به دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی اقدام نمایند .

5-     آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ  17/2/93 می باشد.

6-    محل دریافت مدارک :تهران،خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت، طبقه چهارم، اتاق 403 و محل تحویل اسناد کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در طبقه 15 ساختمان مرکزی می باشد .

7-      اطلاعات تکمیلی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir موجود می باشد .

8-     شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 88112141، 88112545  تماس حاصل نمایند.

9-    پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از کنسرسیوم های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه در هر دو بخش مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .

10-کنسرسیوم هایی که پس از بررسی اسناد فراخوان کیفی واجد شرایط باشند  منحصرا مجاز  به شرکت در مناقصه با تجهیزات یک سازنده اصلی و برای هر دو بخش مناقصه می باشند، لیکن فقط امکان برنده شدن در یک بخش از مناقصه را دارند. تاکید می شود،  لازمه بررسی اسناد کنسرسیوم های واجد شرایط در مناقصه، داشتن تناظر یک به یک بین کنسرسیوم ها و سازندگان اصلی تجهیزات است که در صورت عدم رعایت این موضوع، کنسرسیوم ها و سازنده اصلی تجهیزات از رقابت در مناقصه در هر دو بخش خارج خواهند شد.

11- اعضای هر یک از کنسرسیوم ها موظفند در صورت برنده شدن در هر بخش از مناقصه نسبت به ثبت قانونی شرکتی ، در اداره ثبت شرکتها با مشارکت همه اعضای همان کنسرسیوم  و بر اساس مندرجات سند رسمی موافقتنامه ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و با همان درصد مشارکت،  اقدام نمایند که قرارداد منحصرا با همین شرکت منعقد خواهد گردید، هر یک از اعضا کماکان در برابر کارفرما بصورت تضامنی مسئولیت کامل دارند و بدیهی است اعضاء موظفند نسبت به اعلام رسمی نام شرکت جدید جهت طی مراحل قانونی اقدام نمایند .

12-  بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

 

 

 

                                                                                 شرکت ارتباطات زیرساخت