مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 11/92 خرید خدمات طرح و تهیه مشخصات پروژه مدیریت شبکه فیبرنوری

فراخوان

92/11فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات طرح و تهیه مشخصات پروژه مدیریت شبکه فیبرنوری اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های مرتبط با موضوع فوق‌الذکر دعوت می‌شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

1-  شرکت کنندگان در فراخوان می‌باید دارای یکی از گواهی های معتبر الف- حداقل پایه 3 در رشته ارتباطات و یا ب _ رتبه 3 شورای عالی انفورماتیک در یکی از فعالیت هاویا ج _ پایه3 در یکی از تخصص های انتقال (مایکروویو، ماهواره، فیبرنوری، کابل و دیتا) ، سوئیچینگ مخابراتی (تلفن ، تلکس، دیتا، موبایل) ، مخابرات – مطالعات طرحهای جامع مخابراتی  دیسپاچینگ و مخابرات نیرو ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور، باشند.

2-  نحوه خرید استعلام ارزیابی کیفی: هزینه استعلام ارزیابی رایگان می‌باشد.

3- مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 10/7/92 می‌باشد.

4- ضمناً نامه تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی به دورنگار 88112147 ارسال شود.

5- آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حد اکثر تا ساعت 16 روزشنبه  مورخ27/7/92می‌باشد.

6-  محل دریافت مدارک: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیم کف غربی، اتاق 4

7- شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112298 تماس و به آدرس http://iets.mporg.ir   مراجعه نمایند.

8- محل تحویل مدارک تکمیل شده: ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس فوق.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل ‌می‌آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی برا ی متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

                                                                                       شرکت ارتباطات زیرساخت