مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 8/92 خرید 5 دستگاه پکیج 20تن تبرید باکندانسورهای مربوطه ( پائین زن و بالازن ) بهمراه حمل ،نصب و راه اندازی

فراخوان

تجدید فراخوان 92/8

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت  خرید 5 دستگاه پکیج 20تن تبرید باکندانسورهای مربوطه     ( پائین زن و بالازن ) بهمراه حمل،نصب وراه اندازی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-  شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت مرتبط با موضوع فراخوان باشند .

2-  اعلام تعداد کارهای در دست اجرا در این شرکت یا سایر شرکتهای دولتی وغیر دولتی  مرتبط با موضوع فراخوان الزامی است .

3-  مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت  تاساعت 16روز یکشنبه شنبه 14/7/92 می باشد .

4-  آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 16 روز  سه شنبه مورخ 30/7/92

5-  محل دریافت مدارک : - تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4

6-  شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88114506 و33293080 تماس و به آدرس www.tic.IR  مراجعه نمایند .

          پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید.بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت