مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

((خرید3 دستگاه چیلر400 تن واقعی اسکرو (پیچشی) بهمراه حمل ،نصب و راه اندازی وجمع آوری))

فراخوان

92/9

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید3 دستگاه چیلر400 تن واقعی اسکرو (پیچشی)  بهمراه حمل  ، نصب  و  راه  اندازی و جمع  آوری  3  دستگاه  چیلــر موجود و حمل به انبار اقدام نماید. لذا از کـلیه  شرکـت های مـرتبط با مـوضوع فوق الذکـر دعوت مـی شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-  شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشند .

2-  شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای 90 یا 91 خود را ارائه نمایند .

3-  اعلام تعداد کارهای در دست اجرا در این شرکت یا سایر شرکتهای دولتی وغیر دولتی  مرتبط با موضوع فراخوان الزامی است .

4-  مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت تاساعت 13روزسه شنبه25/4/92 می باشد .

5-  آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 13 روز   چهار شنبه مورخ 9/5/92

6-  محل دریافت مدارک : - تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4

7-  شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112124و88112634 تماس و به آدرس www.tic.IR  مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

شرکت ارتباطات زیرساخت