مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

(خرید 3 دستگاه برج خنک کننده ومتعلقات مربوطه ،بهمراه نصب و راه اندازی)

فراخوان

92/7

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید 3  دستگاه برج خنک کننده ومتعلقات مربوطه، بهمراه نصب وراه اندازی   اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود براساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1-  شرکت کنندگان درفراخوان می بایست دارای گواهی صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی و یا دارای مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشند .

2-  شرکت کنندگان می بایست گزارش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی مربوط به سالهای 90 یا 91 خود را ارائه نمایند .

3-  اعلام تعداد کارهای در دست اجرا در این شرکت یا سایر شرکتهای دولتی وغیر دولتی  مرتبط با موضوع فراخوان الزامی است .

4-  مهلت  دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی با ارائه معرفی نامه از تاریخ نشر فراخوان لغایت               تا ساعت 16روز  چهارشنبه 29/3/92 می باشد .

5-  آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 15/4/92

6-  محل دریافت مدارک : - تهران – خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان – روبروی خیابان
شهید قندی – ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت - نیم کف غربی – اطاق  4

7-  شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112124و33293080 تماس و به آدرس www.tic.IR  مراجعه نمایند .

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید . بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

 

شرکت ارتباطات زیرساخت