مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به شماره 7/91

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات نگهداری، پشتیبانی، بهسازی و عملیات اجرایی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های کشور (به تفکیک) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های مجرب مرتبط با موضوع فوق الذکر دعوت می شود بر اساس موارد و شرایط مشروحه ذیل نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی اقدام نمایند .

1.       شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای حداقل یکی از گواهی های معتبر الف ـ مجوز GC مخابرات و ارتباطات ب ـ حداقل رتبه 4 ارتباطات پ ـ رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی یا شبکه داده ها، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

2.       هیچیک از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه، یا شرکتهای وابسته به آنها (بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.

3.       بر اساس رتبه صلاحیت (بند یک فوق)، هر شرکت می تواند مطابق استعلام ارزیابی در لیست کوتاه بیش از یک استان قرار گیرد.

4.       نحوه خرید استعلام ارزیابی کیفی : هزینه استعلام ارزیابی رایگان می باشد.

5.       مهلت دریافت مدارک استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ 22/12/91 لغایت 11/1/92       

6.       آخرین مهلت تحویل مدارک تکمیل شده به همراه اسناد و مدارک درخواستی : حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 26/1/92

7.        محل دریافت مدارک :

-         تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیم طبقه غربی، واحد 4 .

-         پایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس www.tic.ir

-         پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

8.       محل تحویل مدارک تکمیل شده : ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت به آدرس فوق.

9.    ضمناً مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88112128 تماس و یا به آدرس WWW.TIC.IR مراجعه نمایند.

پس از بررسی اسناد و مدارک واصله، در چارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

جهت دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک کنید.

شرکت ارتباطات زیرساخت