مشاهده مناقصه ها و مزایده ها

آگهی فراخوان شماره 3/ 91 ، اجرای عملیات انبارگردانی

فراخوان

زیرساخت

زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر دارد شرکت هایی را که در زمینه عملیات انبارگردانی فعالیت دارند را  شناسایی  نماید. لذا از کلیه شرکتهای فعال و مرتبط با موضوع ، دعوت میشود مستندات و مدارک مربوطه از قبیل اساسنامه ، روزنامه رسمی ، سابقه اجرایی ،گواهی تایید صلاحیت از مراجع ذیربط ،سابقه کاری و... را در پاکت لاک ومهر شده تا ساعت 15 روز سه شنبه 30/8/91 به نشانی: تهران- خیابان شریعتی نرسیده به سیدخندان روبروی خیابان شهید قندی- ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، نیم کف غربی اتاق 4 تحویل نمایند.

ضمناً  شرکتها می توانند جهت کسب اطلاعات  بیشتر  درخصوص  مدارک و مستندات مورد نیاز وموارد فنی با شماره تلفنهای 88112134 و 88112124 تماس حاصل نمایند.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت