((قابل توجه متقاضیان دریافت سرویس))

 

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و قبلاً سرویس دریافت نموده اید فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور( که قبلاً دریافت نموده اید ) مطابق با راهنما درخواست سرویس فرمایید.

راهنمای ثبت درخواست مشتریان 

 

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت نبوده و قبلاً سرویس دریافت ننموده اید فایل راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت سرویس  را دانلود نموده و مطابق با راهنما، ثبت نام و درخواست سرویس فرمایید.

راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت سرویس

 

 

راهنمای تنظیمات pop-up مرورگرها جهت دریافت سرویس فرم از سامانه CRM

×