/ ارسال پرسش / ارائه نظرات و پیشنهادات

ورود شما را به پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیر ساخت گرامی می داریم.

ما همیشه از نظرات، پیشنهادات و سوالات شما استقبال می کنیم و ضمن احترام به دیدگاههای شما از آنها در جهت ایجاد و ارائه خدمات بهتر استفاده خواهیم نمود.

امیدواریم به اطلاعات و موارد درخواستی خود در این پایگاه دسترسی پیدا کرده باشید. بسیار خوشحال و ممنون خواهیم شد، چنانچه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات  خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.

فرم ارائه پیشنهادات

نظرات
*