اطلاعات زیرساختی اداره کل استان زنجان

-

اطلاعات تماس اداره کل استان زنجان
  • مدیر: مسعود حدادی
  • تلفن: 024-33339728
  • آدرس: زنجان- ميدان انقلاب كوچه حاج شامي مجتمع مخابراتي راه دور pc -اداره کل ارتباطات زير ساخت استان زنجان
  • کدپستی:
  • ایمیل: mhaddadi@tic.ir
×