اطلاعات زیرساختی اداره کل استان خراسان جنوبی
اطلاعات تماس اداره کل استان خراسان جنوبی
  • مدیر: وحید ناصری
  • تلفن: 32221530- 056
  • آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان شهدا - مجتمع مخابراتی شاهد - مرکز سوئیچ راه دور-اداره کل ارتباطات زير ساخت استان خراسان جنوبی
  • کدپستی: 9714883731
  • ایمیل: v.naseri@tic.ir
×