اطلاعات زیرساختی اداره کل ارتباطات زير ساخت استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات تماس اداره کل ارتباطات زير ساخت استان سیستان و بلوچستان
  • مدیر: محمد مرتضوي كنگان
  • تلفن: 33252020 - 054
  • آدرس: زاهدان- بلوار آزادي- مجتمع مخابراتي آزادي- طبقه سوم- اداره کل ارتباطات زير ساخت استان سیستان و بلوچستان
  • کدپستی: 9813683893
  • ایمیل: m.mortazavi@tic.ir
×