اطلاعات زیرساختی اداره کل استان سمنان
اطلاعات تماس اداره کل استان سمنان
  • مدیر: محسن آقابابائیان
  • تلفن: 023-33341111
  • آدرس: سمنان ، خیابان طالقانی ، اداره کل ارتباطات زير ساخت استان سمنان
  • کدپستی: 3513873191
  • ایمیل: semnan@tic.ir
×