اطلاعات زیرساختی اداره کل استان قم
اطلاعات تماس اداره کل استان قم
  • مدیر: سید مهدی طبائی فضلی
  • تلفن: 025-37723388
  • آدرس: قم-خیابان شهید لواسانی(ساحلی)- جنب دانشکده علوم پزشکی- اداره کل ارتباطات زیرساخت قم
  • کدپستی: 3713649379
  • ایمیل: M_TORABIAN@TIC.IR
×