اطلاعات زیرساختی اداره کل استان لرستان
اطلاعات تماس اداره کل استان لرستان
  • مدیر: داریوش کوشکی
  • تلفن: 33437801-066
  • آدرس: خرم آباد ، قاضی آباد ، خیابان سوم ، فلکه اول، اداره کل ارتباطات زير ساخت استان لرستان
  • کدپستی:
  • ایمیل: kooshki@ict.gov.ir
×