اطلاعات زیرساختی اداره کل استان کردستان

-

اطلاعات تماس اداره کل استان کردستان
  • مدیر: ابراهیم ادرییسی
  • تلفن: 33292235- 087
  • آدرس: سنندج، خیابان کشاورز )وکیل(، بالاتراز اداره پست، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان کردستان
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×