اطلاعات زیرساختی اداره کل استان خراسان رضوی
اطلاعات تماس اداره کل استان خراسان رضوی
  • مدیر: حمید رضا رضائی نیا
  • تلفن: 051-36043210
  • آدرس: خراسان رضوی، مشهد- بلوار امامت- خيابان امامت 46- مجتمع مخابراتي شهيد فرشچي، اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان خراسان رضوی
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×