اطلاعات زیرساختی اداره کل استان کرمان
اطلاعات تماس اداره کل استان کرمان
  • مدیر: علی اباذری
  • تلفن: 32236400-034
  • آدرس: کرمان ، خیابان عدالت ، مجتمع مخابراتی شهید قطبی نژاد ، جنب فرمانداری ، شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان
  • کدپستی: 7613844511
  • ایمیل: a.abazari@tic.ir
×