اطلاعات زیرساختی اداره کل استان اصفهان
اطلاعات تماس اداره کل استان اصفهان
  • مدیر: مجید محمدخانی
  • تلفن: 031-32205294
  • آدرس: اصفهان – میدان امام حسین -خیابان باغ گلدسته – ابتدای خیابان شهید بهشتی نژاد – اداره کل ارتباطات زير ساخت استان اصفهان
  • کدپستی: 8145848131
  • ایمیل: isfahan@tic.ir
×