اطلاعات زیرساختی اداره کل استان هرمزگان
اطلاعات تماس اداره کل استان هرمزگان
  • مدیر: علی اصغر ابوالقاسمی
  • تلفن: 076-33334505
  • آدرس: بندرعباس - بلوار قائم مقام فراهانی - مرکز تلفن شهید قندی - اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان هرمزگان
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×