اطلاعات زیرساختی اداره کل استان همدان
اطلاعات تماس اداره کل استان همدان
  • مدیر: مرتضی غفار تبریزی
  • تلفن: 081-38272017
  • آدرس: همدان-خیابان پاستور- چهارراه پاستور- مجتمع مخابراتی پاستور- اداره کل ارتباطات زير ساخت استان همدان
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×