اطلاعات زیرساختی اداره کل استان گلستان

-

اطلاعات تماس اداره کل استان گلستان
  • مدیر: بهرام لشکر بلوک
  • تلفن: 4- 017-32247372
  • آدرس: استان گلستان ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، جنب مخابرات ، اداره کل ارتباطات زير ساخت استان گلستان
  • کدپستی:
  • ایمیل:
×