اطلاعات زیرساختی اداره کل استان فارس
اطلاعات تماس اداره کل استان فارس
  • مدیر: احمد علی ظهیری
  • تلفن: 071-36284242
  • آدرس: شیراز ،خیابان قصرالدشت ،ابتدای خیابان ولیعصر، اداره کل ارتباطات زير ساخت استان استان فارس
  • کدپستی: 7183893969
  • ایمیل:
×