اطلاعات زیرساختی اداره کل استان البرز
اطلاعات تماس اداره کل استان البرز
  • مدیر: محمدرضا زارع
  • تلفن: 34471448- 026
  • آدرس: استان البرز ، کرج، میدان سپاه ،اداره کل ارتباطات زير ساخت استان البرز
  • کدپستی: 3133764154
  • ایمیل:
×