دومین جلسه بررسی وضعیت نگهداری شبکه زیرساخت استان هاي آذربايجان غربي، اردبيل، خوزستان و مركزي برگزار شد

دومین جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد پیمانکار نگهداری تجهیزات شبکه زیر ساخت استان های آذربايجان غربي، اردبيل،  خوزستان و مركزي با حضور مدیران کل عملیات مهندسی شبکه، طرح و توسعه شبکه و مدیران کل ارتباطات زیرساخت استانهای یاد شده از چهاردهم دیماه به مدت دو روز در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ؛ در این جلسه فني تخصصي که به منظور بررسی عملکرد و اقدامات پیمانکار نگهداری استانهاي آذربايجان غربي، اردبيل،  خوزستان و مركزي و ارزیابی مشكلات شبكه زیرساخت این استان ها تشکیل شد , مهندس اصغریان مدیر کل عملیات مهندسی شبکه بر فعالیت مضاعف در راستای بهبود مستمر کیفیت نگهداری در مراکز و ایستگاهها تاکید کرد و ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها را خواستار شد.

همچنین چگونگی تسریع و تسهیل در فعالیتهای فنی حوزه های عملیات مهندسی ، طرح و توسعه شبکه و هماهنگی با مرکز کنترل و پایش شبکه از جمله مواردی بود که  مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مسائل و مشکلات پیمانکار, برای رفع نواقص مطرح شده راهکارهایی پیش بینی و ارائه شد.

مدیران پس از پایان جلسه ضمن بازدید از مسیرهای فیبر نوری بین  مراکز PC آبادان و SC2 اهواز، در مراکز فنی حضور یافته و از بخش های مختلف ایستگاههای ارتباطی ( سالنهای انتقال ، اتاق های دیزل ژنراتور ، باطریخانه ها ، سالنهای سوئیچ و دیتا و اتاق کابل و...) از نزدیک در جریان اقدامات و مسائل و مشکلات مراکز ارتباطی قرار گرفتند.

×