در راستای به کارگیری بانوان در پستهای مدیریتی ملیحه فقیهی به سمت رئیس اداره فنی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز منصوب شد

در راستای سیاست های وزارت متبوع در جذب و بکارگیری جوانان و بانوان در پست های  مدیریتی, ملیحه فقیهی به سمت رئیس اداره فنی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل ؛ در جلسه ای که به همین منظور و با حضور همکاران استان تشکیل شد , دکتر زارع مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان حکم وی را ابلاغ کرد .

ملیحه فقیهی پیش از این کارشناس فنی دفتر بررسی های فنی و تدوین استانداردها , دبیر گروه مطالعاتی مدیریت شبکه و کارشناس نگهداری و بهره برداری شبکه سوئیچ و دیتای اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز بوده است .

وی دارای مدرک مهندسی الکترونیک می باشد .

×