جلسه هم اندیشی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل با پیمانکاران برگزار شد

سومین جلسه هم اندیشی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل با پیمانکاران نگهداری استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ؛ در ابتدای این جلسه که با حضور همکاران زیرساخت استان و مدیران و کارشناسان بخش پیمانکاری نگهداری شبکه در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل برگزار شد در ارتباط با آیتم های ارزیابی گزارشی از سوی مسئولان ارائه شد.

 در پایان جلسه مهندس صفری مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان برحفظ و صیانت از مسیرهای فیبرنوری به منظور ارتقای کیفیت نگهداری تاکید کرد.

 

 

×