جلسه کارگروه پدافند غیر عامل اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی برگزار شد

    اولین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی باحضور مدیرکل واعضاء کارگروه پدافند غیرعامل استان , بیست و هشتم آذرماه در اداره کل ارتباطات زیرساخت برگزارشد .

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل ؛ در این جلسه مفاهیم کلی پدافند غیرعامل و اهمیت پیاده سازی آن در مراکز و ایستگاههای شرکت ارتباطات زیرساخت تبیین و هریک از اعضاء اقدامات ممکن جهت افزایش ضریب پایداری اماکن ، تاسیسات و سرمایه های شرکت را تشریح کردند .

     مهندس دست پاک مدیرکل و رئیس کارگروه پدافند غیرعامل نیز ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های کلیه پرسنل در پیشبرد اهداف شرکت ، عزم جدی کارکنان را برای همفکری و مساعدت جهت برنامه ریزی و رعایت اصول پدافند غیرعامل در پروژه های آتی و نیز احصاء آسیب ها و تهدیدات موجود مجموعه را خواستار شد .

×