کارگاه آموزشی عملی مدیریت پورتفولیو (Real Portfolio Management) در سطح مدیران برگزار شد

دومین دوره کارگاه آموزشی مدیریت پورتفولیو ویژه مدیران با حضور دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل , مازیار کشاورز عضو هیات مدیره , معاونین مدیرعامل و مدیران کل , بیست وهشتم آذرماه به صورت عملی در مرکز ماهواره ای بومهن برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی وامور بین الملل ؛ این کارگاه آموزشی که دوره اول آن بهمن ماه سال گذشته با شرکت مدیران پایه برگزار شده بود , بر اساس آخرین نسخه استاندارد مدیریت پورتفولیو با موضوع برنامه ریزی استراتژیک , ارزیابی وانتخاب پروژه ها و فرآیندهای مدیریت از مجموعه برنامه های بسته اجرایی توانمندسازی سرمایه انسانی شرکت در حوزه مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه می باشد که در راستای نهادینه سازی نظام جامع مدیریت پروژه های شرکت طرح ریزی شده است.

دوره

در این کارگاه شرکت کنندگان با تقسیم در تیم های مجزا و قبول مسئولیت های مختلف در قالب یک شرکت فرضی, ضمن بررسی نقشه استراتژی شرکت ، پروژه های موردنیاز برای تحقق اهداف سازمانی را شناسایی، اولویت بندی و تخصیص منابع نموده و همچنین فرآیندهای مختلف مربوط به مدیریت پورتفولیو را به صورت عملی تجربه کردند.

بسته توانمندسازی سرمایه انسانی در حوزه های مدیریت پورتفولیو که حاوی 10 دوره تخصصی است  در سال 97 و 98 در سطوح مختلف کارکنان درگیر در فرآیندمدیریت پروژه های شرکت برگزار خواهد شد.

دوره

 

×