نوع: مناقصه
شماره: 97/21
سازمان مرکزی:
سازمان برگزار کننده:
نوع برگزاری
حوزه فعالیت:
توضیح مختصر:


توضیحات:

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات   نسبت به ارزیابی کیفی  مناقصه گران به منظورخرید تجهیزات و خدمات جهت اجرای پروژه خرید تجهیزات و خدمات بروز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل بصورت کلید در دست از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام و خدمات فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه معتبر انفورماتیک در رسته انتقال اطلاعات رشته شبکه داده های رایانه­ای و مخابراتی با رتبه یک و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه ارتباطات حداقل با رتبه سه از سازمان برنامه بودجه کشور( مطابق با سایت سامانه جامع http://sajar.mporg.ir  ) با اعتبارلازم وکافی به لحاظ زمانی در قالب قرارداد واگذار نماید. لذا واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات  بیشتر به   نشانی  www.setadiran.ir  مراجعه و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با توجه به موارد ذیل نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند:

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت ارتباطات زیرساخت – اداره کل تدارکات به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی خیابان شهید قندی، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت، طبقه همکف، دورنگار: 88112147

2- بهای فروش اسناد : رایگان می باشد.

3-زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 4/10/97  

4-آخرین مهلت ثبت  پیشنهادات در سامانه ستاد: مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعلام شده در شرایط مناقصه تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 18/10/97 در سامانه ستاد ثبت نماید.

5-زمان ومحل بررسی ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/10/97 درمحل امور هماهنگی کمیسیون معاملات واقع درطبقه 15 اتاق 1509 ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت.

پس از ارزیابی کیفی و بررسی اسناد و مستندات براساس مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

                                                                                               شرکت ارتباطات زیر ساخت

×