نشست شورای پایگاه بسیج اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز با فرمانده حوزه شهید همت

به مناسبت هفته بسیج , جلسه هم اندیشی فرمانده واعضای شورای پایگاه بسیج اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان البرز(پایگاه سردار شهید تهرانی مقدم ) و سرهنگ عیسی زاده فرمانده حوزه و اعضای شورای بسیج ادارات (سردار شهید همت )، چهاردهم آذر در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی این اداره کل ، دراین جلسه بر نقش پایگاه بسیج ادارات بعنوان بازویی توانمند در تمام عرصه ها در کنار مدیریت تاکید شد، ودر پایان نیز از فعالیت های خالصانه بسیجیان تقدیر بعمل آمد.

×