شبکه نگهداری زیرساخت استان ایلام بررسی شد

به منظور بررسی وضعیت قرارداد نگهداری شبکه زیر ساخت استان  ایلام ,  جلسه ای  با حضور  حسن بیگی مدیرکل ارتباطات زیرساخت  استان ایلام , کارشناسان فنی و پیمانکار نگهداری شبکه استان ایلام در اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی این اداره کل؛ تشکیل این جلسه  به منظور بررسی مشکلات بخش نگهداری در حوزه های فیبر نوری، سیستم های انتقال، سوئیچ، دیتا و سیستم های تغذیه نیرو بود .

در این جلسه, تمامی نقاط آسیب پذیر فیبرنوری که در اثر بارشها وسیل اخیر در استان بوجود آمده  است شناسایی و  مسیر ها هریک جداگانه  مورد بررسی قرار گرفت و راهکار های لازم برای بهسازی موقت ودائم  این نقاط ارائه شد.

 هم چنین در این نشست , مسائل و مشکلات بخش های مختلف بررسی و برای رفع اشکالات تصمیمات لازم گرفته شد .

 

 

 

 

×