بررسی وضعیت نگهداری شبکه زیر ساخت استان کرمان

به منظور بررسی وضعیت قرارداد نگهداری شبکه زیر ساخت استان کرمان جلسه ای با حضور اباذری مدیر کل ارتباطات زیر ساخت استان کرمان , کارشناسان فنی  و پیمانکار نگهداری شبکه استان ؛ دهم آذر  در اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان کرمان؛ تشکیل این جلسه  به منظور بررسی مشکلات بخش نگهداری در حوزه های فیبر نوری، سیستم های انتقال، سوئیچ، دیتا و سیستم های تغذیه نیرو بود .

اباذری ضمن تاکید بر رعایت کامل مفاد دستورالعمل های نگهداری و نظارت بر عملکرد پرسنل پیمانکار، خواستار توجه و حساسیت بیشتر پیمانکار در امر نگهداری شبکه و انجام بهسازی مسیرهای فیبر نوری شد .

هم چنین در این نشست , مسائل و مشکلات بخش های مختلف بررسی و برای رفع اشکالات تصمیمات لازم گرفته شد .

×