بازدید عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از مراکز و ایستگاههای ارتباطی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

مهندس خضر دوست عضو هیات مدیره  شرکت ارتباطات زیرساخت به همراه همتی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و صمدی مدیرکل دفتر حقوقی برای بازدید از مراکز و ایستگاههای ارتباطی استان کهگیلویه و بویراحمد ؛ بیست و نهم آبان به این استان سفر کردند .

به گزارش روابط عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد, مهندس خضر دوست و هیات همراه از مرکز PC یاسوج  دیدار  و با پرسنل شرکتی حاضر در سالنهای فنی این مرکز گفتگو و از نزدیک در جریان مشکلات و نظرات نیروهای شرکتی مستقر در بخش های مختلف این مرکز (دیتا، پاور، انتقال و ...) قرار گرفتند.

مهندس خضردوست هم چنین  از ایستگاه شامیلادون و تجهیزات منصوبه در این ایستگاه  بازدید کرد و ضمن گفتگو با پرسنل نگهبانی حاضر در این ایستگاه , پس از بررسی سالنهای فنی ، هزینه بر بودن نگهداری این ایستگاه و همچنین نحوه ارائه خدمات به مشترکین در این ایستگاه را مورد بررسی قرار داد .

در ادامه این دیدار مهندس خضردوست در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان کهگیلویه حضور یافت و با همکاران دیدار و گفتگو کرد .

در آغاز این نشست صمیمانه, مهندس شجاعی مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان گزارش جامعی از وضعیت اداره کل در زمینه های فنی، اداری و پروژه های اجرا شده و در دست اجراء و همچنین مشکلات و چالش ها را بیان کرد .

مهندس خضردوست نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران ارتباطات زیرساخت استان کهگیلویه و بویراحمد، بیاناتی را در زمینه گسترش حوزه ICT، فیبرنوری، گسترش اینترنت و فضای مجازی، اینترنت اشیاء ارائه  و تأکید کرد : شرکت ارتباطات زیرساخت می بایست خود را با پیشرفت های تکنولوژی در دنیا هماهنگ نماید و در غیر اینصورت از قافله پیشرفت و تکنولوژی صنعت ICT عقب خواهد ماند .

 در پایان این نشست, همکاران مشکلات و مسائل خود را بیان کردند .

همچنین در این سفر مهندس خضردوست در جلسه ای که با حضور مدیران ict  استان در اداره کل ارتباطات زیرساخت تشکیل شد , شرکت و در خصوص مسائل فی مابین گفتگو کرد .

 در این جلسه موضوع املاک و ساختمانهای فنی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان و معارضاتی که با شرکت مخابرات منطقه ای استان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت .

 

 

 

 

×