گرامیداشت هفته بسیج در اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، حلقه صالحین با موضوع اقتصاد مقاومتی در اداره کل ارتباطات زیر ساخت استان اردبیل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان اردبیل ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با شرکت اکثر اعضای بسیجی پایگاه مقاومت شهید حسین اسدی در نماز خانه اداره کل ؛حلقه صالحین با موضوع اقتصاد مقاومتی تشکیل  و پس از سخنرانی مهندس شهابی و حاج آقا عابدی ، شرکت کنندگان در خصوص موارد مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

 

×