تقدیر از فعال عرصه نماز اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز

به منظور ارتقاء جایگاه و شان نماز و در راستای اجرای سیاست های ستاد اقامه نماز استان البرز مبنی بر تقدیر از فعالین حوزه نماز , طی مراسمی از خانم مهرنوش کیان به عنوان فعال عرصه نماز اداره کل ارتباطات زیرساخت استان البرز قدردانی شد. 

×