برگزاری نشست مشترک مدیران حوزه ICT استان خراسان شمالی

      نشست مشترک مدیران حوزه ICT استان خراسان شمالی با حضور مدیران کل ارتباطات و فناوری ،ارتباطات زیرساخت، پست ، پست بانک و مدیر منطقه ی مخابرات استان سی ام آبان ماه در مرکز شاهد مخابرات بجنورد برگزار شد.

       در این جلسه مهندس مرتضوی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ضمن ارائه گزارشی از شاخص های ارتباطی خواستار تلاش بیشتر مجموعه در ارتقاء سطح برخورداری مردم از بسترهای ارتباطی شد.       

      مهندس دست پاک مدیر کل ارتباطات زیرساخت نیز با بیان گزارشی از روند فعالیتها و امور تحت مدیریت، ضمن اشاره به افزایش قابل توجه پهنای باند استان، اهمیت بیشتر اپراتورها جهت استفاده از این ظرفیت را ضروری دانستند.

     در پایان این جلسه , حاضرین از مرکز OMC سوئیچ، مرکز دیتا و MSC همراه اول استان بازدید کردند .

×