برگزاری جلسه بررسی عملکرد پیمانکار نگهداری تاسیسات استان خراسان شمالی

جلسه بررسی عملکرد شرکت تیفاکو (پیمانکار نگهداری تأسیسات استان) با حضور مهندس دست پاک مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت تیفاکو و ناظرین قرارداد ؛ بیست و دوم آبان ماه در این اداره کل برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان شمالی ,در این جلسه ضمن معرفی مدیر پروژه جدید شرکت تیفاکو , مسائل و مشکلات فنی مدیریتی و نگهداری تاسیسات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد پیمانکار نسبت به رفع مشکلات موجود برنامه ریزی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد .

×