برگزاری نشست تخصصی اداره كل ارتباطات زيرساخت استان خراسان رضوي با پيمانكار نگهداري تأسيسات و خدمات

سومين جلسه هم انديشي و بررسي مشكلات قرارداد نگهداري تأسيسات و خدمات با حضور مديرکل وکارشناسان فنی اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان رضوی و پيمانكار نگهداري تأسيسات و خدمات , بیستم آبان برگزار شد.

در اين جلسه که مسائل و مشكلات موجود در راهبري قراداد نگهداري تأسيسات بررسی شد , مهندس رضائي نيا مديركل ارتباطات زيرساخت استان ضمن تشریح مسائل و مشکلات عملکرد پیمانکار و تبیین بخش های مختلف قرارداد ؛ بر لزوم اجرای دقیق مفاد قرارداد تأكيد كرد.

پيمانكار نگهداري تأسيسات و خدمات نیز بر عزم جدي این شركت برای رفع همه مسائل و موانع موجود اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با مدیریت صحیح و تمرکز بیشتر بر امور محوله شاهد رفع مشکلات باشیم .

×